PRIVATPOLITIK
BASIS DATABESKYTTNING INFORMATION
ansvarig LÄGENHETER JARDIN DEL CONDE, SL
änden Adressera de begäranden som gjorts via webben, hantera sändning av information.
legitimation Samtycke från den berörda parten och utförande av ett förhandskontrakt / kontrakt
mottagare Ingen data kommer att överföras till tredje part förutom laglig skyldighet eller i det fall som är nödvändigt för att uppfylla din begäran
tull Du kan utöva rätten till åtkomst, rättelse, radering och motstånd, begränsning av behandling, dataöverförbarhet och inte vara föremål för automatiserade individualiserade beslut.
Ytterligare information Du kan hämta ytterligare information om dataskydd på vår hemsida.
APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL, åtar sig att alltid följa gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter. Genom följande sekretesspolicy APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL, informeras i enlighet med kraven i RGPD användarna om:
1. Vem är ansvarig för bearbetning av dina data?
Den ansvariga för behandlingen av dina uppgifter är APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL:
identitet APARTMENTS JARDIN DEL CONDE, SL - B38539805
adress Charco Del Conde Avenue, 13, 38870 - Valle Gran Rey
telefon 922806008
fax
bana www.jardindelconde.com
E-post reservas@jardindelconde.com
APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL informerar användaren om att den information du lämnar genom att surfa på vår webbplats, kontaktformuläret eller sändningen av e-postmeddelanden, kommer att behandlas av APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL och som sagt behandling ingår i behandlingsregistret som förvaltas av APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL i enlighet med bestämmelserna i RGPD.
2. VAD ÄR DIN PERSONLIGA DATA ANVÄNDDA FÖR?
På www.jardindelconde.com när användaren accepterar vår integritetspolicy tillåter vi att använda och behandla personuppgifter som tillhandahålls till:
• Skicka informationen och tillhandahålla den tjänst du begär genom de olika formulär som finns på vår hemsida.
• Ge information om erbjudanden, produkter och tjänster som begärs.
• Ibland kan APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL använda dina personuppgifter för att skicka meddelanden via e-post. Dessa anmälningar kommer att göras för att informera om ändringarna i våra tjänster eller produkter eller i vår policy för juridiska förhållanden.
• Behandla ditt köp online via vår plattform.
• Skicka dig kommersiell kommunikation om erbjudanden, aktiviteter och kampanjer av APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL och den sektor som kan vara av intresse för dig med konventionella eller elektroniska medel när du har markerat rutan du vill få information.
www.jardindelconde.com samlar också information från användare av webbplatsen som inte tillhandahålls direkt av dem via cookies och DARD-enheter. Uppgifterna som samlas in via kakor och andra enheter kommer att användas för statistiska studier och profilanalys för att ge bättre service via vår webbplats, för vilken GOOGLE ANALYTICS-applikationen, som är ett Google-verktyg, kommer att användas. för att hjälpa till att analysera ägarna av webbplatser hur deras besökare interagerar med sina egenskaper. Du kan få mer information om deras sekretesspolicy på https://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/learn/privacy.html
Verktyget vi använder för reklam och kommersiell prospektion gör vi GOOGLE ADWORDS. Du kan få mer information om sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=sv.
Google, inklusive alla dess verktyg, överensstämmer med EU-USA: s Privacy Shield Framework, i enlighet med bestämmelserna i USA: s handelsdepartement om insamling, användning och bevarande av personuppgifter i medlemsländerna av Europeiska unionen.
www.jardindelconde.com försöker alltid att skapa lämpliga mekanismer för att få samtycke från användaren för installation av cookies som kräver det. När en användare öppnar vår webbplats visas en popup som informerar dig om förekomsten av cookies och att om du fortsätter att surfa på vår webbplats, godkänner du installationen av cookies. Godkännande av installation av cookies innebär att du accepterar bevarande av IP-adressen i registren på www.jardindelconde.com, tillsammans med datum för godkännande, för en period av ett år för att visa det samtycke som ges . Du kan få mer information i vår "Cookies policy".
3. VAD ÄR LEGITIMERINGEN FÖR BEHANDLING AV DIN DATA?
Legitimiteten för behandlingen av dina uppgifter av APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL är baserad på:
• Vid genomförandet av ett avtal före kontrakt för att skicka informationen och tillhandahålla den begärda tjänsten, för hanteringen av ditt online-köp och att registrera dig som registrerad användare, är inte möjlig annars.
• I användarens samtycke att skicka kommersiell kommunikation av erbjudanden, aktiviteter och kampanjer av APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL och den sektor som kan vara av intresse för dem. Användaren kan återkalla det samtycke som ges när som helst.
4. Hur lång håller vi dina data?
Uppgifterna skickar dig informationen eller tillhandahåller den tjänst du begär genom de olika formulär som finns på vår hemsida, för att hantera ditt online-köp via vår plattform och din registrering som användare kommer att behållas så länge kontraktsförhållandet hittas. giltig och en gång slutförd under den lagliga begränsningsperioden.
Uppgifter som behandlas för att skicka kommersiell kommunikation om erbjudanden, aktiviteter och kampanjer av APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL och den sektor som kan vara av intresse, hantering av dina kommentarer på bloggen kommer att behållas så länge som användaren inte återkallar samtycket lånat.
Den IP-adress som erhållits genom kakorna har en hållbarhetstid på ett år för att visa användarens samtycke.
När det gäller perioden för bevarande av cookies kan du få mer information på vår hemsida i avsnittet "Cookies policy"
5. VAD SÅDAN DATA BEHANDLAR VI FRÅN VÅRA ANVÄNDARE?
APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL behandlar följande kategorier av data:
a) Uppgifter om användare som fyller i några tillgängliga formulär: De personuppgifter som APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL begär omfattar:
• Identifieringsuppgifter: namn och efternamn, telefon, post och elektronisk adress
• Uppgifter om ansökan
b) Uppgifter om de användare som registrerats på vår plattform:
• Identifieringsuppgifter: Namn och efternamn, postadress och elektronisk adress, telefon, faktureringsadress.
c) Uppgifter om de användare som köper:
• Identifieringsdata: Behandling, namn, efternamn, postadress och elektronisk adress, telefon, faktureringsadress.
• Transaktionsdata: Köpta produkter och betalningsmedel
d) Uppgifter om användare som surfar på vår webbplats: Data som tillhandahålls av cookies och av Google Analytics.
Endast personer över 16 år kan tillhandahålla data via vår hemsida. Om du är under denna ålder måste du ha samtycke från dina föräldrar eller vårdnadshavare.
Användaren garanterar äktheten och aktualiteten för alla data som kommuniceras med APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL och förklarar att han är över 16 år och är ensam ansvarig för felaktiga eller felaktiga uttalanden.
Personuppgifter som behandlas av APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL kan vara obligatoriska eller frivilliga.
Den frivilliga informationen är den som användaren inte är skyldig att tillhandahålla för att kontakta oss.
Fälten markerade med en asterisk (*) eller med ordet (obligatoriskt) i våra formulär är obligatoriska, vägran att tillhandahålla dem gör det omöjligt att tillhandahålla tjänsten eller uppfylla din begäran.
I händelse av att du ger oss uppgifter från tredje part, har du uttryckligen samtycke från detsamma och du samtycker till att överföra informationen i denna klausul, och befriar APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL från någon form av skyldighet. Dock kan APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL utföra verifieringar för att verifiera att tredje part har informerats om att vidta de noggrannhetsåtgärder som fastställs i dataskyddsbestämmelserna.
6. VAD DESTINATORER KOMMER DIN DATA KOMMUNICERAS?
Ingen data kommer att överföras till tredje part förutom laglig skyldighet eller i det fall som är nödvändigt för att uppfylla din begäran.
7. VILKA RÄTTIGHETER ASSISTERAR DU OCH hur kan du utöva dem?
Användaren kan utöva följande rättigheter före APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL:
a) Få tillgång till dina personuppgifter
b) Rectify dem när de är felaktiga eller ofullständiga
c) Begär borttagning eller annullering av data när de bland annat inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in
d) Motsätta din behandling
e) Begär begränsningen av behandlingen av dina uppgifter när något av villkoren i föreskrifterna är uppfyllda
f) Be om portabiliteten av dina uppgifter i de fall som föreskrivs i förordningarna
g) Förhindra att bli föremål för automatiserade beslut
h) Återkalla de beviljade tillstånden
Användaren att utöva sina rättigheter måste skicka ett brev som anger rätten du vill utöva och följa med ett dokument som ackrediterar din identitet och postadress eller elektronisk adress för anmälningsändamål. Denna begäran kan göras via post till: APARTMENTS JARDIN DEL CONDE, SL Charco Del Conde Avenue, 13, 38870 - Valle Gran Rey, eller på följande e-postadress: reservas@jardindelconde.com
APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL måste svara på begäran om utövande av rättigheter inom en månad efter mottagandet av begäran. Denna period kan förlängas med ytterligare två månader om det behövs, med hänsyn till komplexiteten och antalet ansökningar. Vi kommer att informera dig om förlängning inom en månad efter mottagandet av begäran med angivande av orsakerna till förseningen.
På samma sätt har de berörda parterna rätt att klaga till den behöriga kontrollmyndigheten (Spanish Data Protection Agency) när de anser att APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL har brutit mot de rättigheter som dataskyddsbestämmelserna erkänner i www.aepd.es
8. ÄR MY DATA SECURE?
APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL har ett avtal med Hosting BookingSuite-bolaget för värd för sin webbplats. Det är ett europeiskt företag och har de senaste systemen i säkerhetsåtgärder.
APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL garanterar antagandet av lämpliga åtgärder för att säkerställa konfidentiell behandling av dina uppgifter, med beaktande av den reserverade karaktären av den.
APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL förbinder sig att hålla dessa uppgifter hemliga, behandla dem med den största reserven och förklarar att de har genomfört i sitt informationssystem säkerhetspolitiken som motsvarar den typ av data som hanteras i enlighet med bestämmelserna i FÖRORDNINGARNA (EU ) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för sådana uppgifter (RGPD).
9. Behöver du ett konto och / eller lösenord?
Användaren kan registrera sig på vår hemsida, för vilken skapandet av ett konto är nödvändigt. Det är användarens ansvar att upprätthålla konfidentialiteten hos kontoinformationen, inklusive lösenordet, samt alla de aktiviteter som äger rum där.
Användaren är skyldig att omedelbart underrätta APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL om obehörig användning av sitt konto eller lösenord eller om ett säkerhetsrelaterat problem uppstår genom att skicka ett mail till reservas@jardindelconde.com
10. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER
Om du väljer att lämna vår hemsida via länkar till andra webbplatser som inte tillhör vår enhet, kommer APARTAMENTOS JARDIN DEL CONDE, SL inte ansvara för sekretesspolicyerna för dessa webbplatser eller de cookies som de kan lagra på webbplatsen. användarens dator.
Version: 2.1
Datum: 05/24/18

Hur delar vi dina personuppgifter med utomstående parter?

  • Booking.com: Vi samarbetar med Booking.com B.V. som ligger på Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam i Nederländerna (www.booking.com) (hädanefter Booking.com) för att erbjuda dig vår bokningstjänst online. Medan vi står för innehållet på denna webbplats, och du gör en bokning direkt via oss, så behandlas bokningarna via Booking.com. Informationen du anger på denna webbplats kommer således även att delas med Booking.com och dess samarbetspartners. Denna information kan innehålla personliga uppgifter som ditt namn, dina kontaktuppgifter, dina betalningsuppgifter, namnen på de du reser med och eventuella preferenser som du uppger när du bokar. För att läsa mer om Booking.com och de andra företagen i samma koncern så kan du besöka sidan Om Booking.com.
  • Booking.com skickar en mejlbekräftelse till dig samt ett mejl innan din vistelse med information om området och boendet. Booking.com erbjuder dig också internationell kundtjänst från dess lokala kontor dygnet runt, alla dagar på över 20 språk. Genom att dela dina uppgifter med Booking.coms internationella kundtjänstpersonal kan de hjälpa dig när du behöver det. Booking.com kan också använda dina uppgifter i samband med marknadsförings-, tekniska och analytiska syften vilket vidare beskrivs i Booking.coms sekretessregler. Detta innebär även att dina uppgifter kan komma att delas med andra företag som ingår i Booking Holdings Inc. för att kunna ge dig reserelaterade erbjudanden som kan vara intressanta för dig samt för att kunna erbjuda dig personlig service. Om det krävs i enlighet med rådande lagstiftning kommer Booking.com först be om din tillåtelse. Om dina uppgifter överförs till ett land som inte ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer Booking.com uppföra avtalsvillkor som säkerställer att dina personliga uppgifter fortsätter att vara skyddade i linje med europeisk standard. Om du har några frågor om hur Booking.com behandlar dina personliga uppgifter kan du kontakta dataprotectionoffice@booking.com.
  • BookingSuite: Dina personuppgifter kan komma att delas med BookingSuite B.V. som ligger på Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederländerna – företaget som driver denna webbplats samt webbplatsen suite.booking.com.